ชื่อ - นามสกุล :นายวีรยุทธ ประทุมนอก
ตำแหน่ง :ครุ วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น ป.6/5
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :