ชื่อ - นามสกุล :นายศุภชัย แสวงผล
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
หน้าที่ในกลุ่ม : ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3