ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเอื้อพร โพธิ์ไทร
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ครูประจำชั้น ป.5/56
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ประถมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูประจำชั้น ป.5/6