ชื่อ - นามสกุล :นายอาทิตย์ โพนทอง
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ประจำชั้น ป.6/2
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ประถมศึกษาปีที่ 6
หน้าที่ในกลุ่ม :